formy ręczne

Ilustrowana lista ruchów tworzących formę

grudzień 2016

Shaolińska Forma Walki Siedmiu Gwiazd

listopad 2016

SHAOLIŃSKA FORMA MAŁEGO LUOHANA

Wprowadzenie – Świątynia Pięciuset Luohanów – Nazewnicwo akcji tworzących formę

Artykuł ukazał się w październiku 2002 roku, w 26 numerze magazynu internetowego Świat Nei Jia.

SHAOLIŃSKA FORMA MAŁEGO LUOHANA

Ilustrowany opis akcji tworzących formę – część I

Artykuł ukazał się w październiku 2002 roku, w 26 numerze magazynu internetowego Świat Nei Jia.

SHAOLIŃSKA FORMA MAŁEGO LUOHANA

Ilustrowany opis akcji tworzących formę – część II

Artykuł ukazał się w październiku 2002 roku, w 26 numerze magazynu internetowego Świat Nei Jia.

Artykuł opublikowany na stronie internetowej Gdyńskiej Szkoły Shaolin Kung Fu (obecnie nie istniejącej).