Shi Sugang


Wielki Mistrz Shaolin qigong – Shi Sugang (30 generacja mnichów klasztoru Shaolin)

świeckie imię: Yu Guoqiang

urodził się 28 lutego 1955 roku. Pochodzi z miejscowości Puyang położonej w północno-wschodniej części prowincji Henan. Do klasztoru Shaolin trafił jako dziesięcioletni chłopiec, w czasie gdy Głównym Mnichem świątyni był Shi Dechan. Mnichem został mając 21 lat.

Podstaw Shaolin kung-fu uczył się od swojego starszego brata, kultywując rodzinne tradycje w zakresie sztuk walki. Następnie rozpoczął naukę yin qigong u mistrza Liou Wenfana oraz mistrza Hou Shuyina.

W klasztorze jego sifu, a zarazem jego starszym buddyjskim bratem, był Wielki Mistrz Shi Suyun. Od niego właśnie nauczył się m.in. form: Luohan shi ba shou, Xiao luohan quan, Da luohan quan, Xiao hong quan, Da hong quan, Ying quan, She quan, Pan long gun, Long dao, oraz Shaolin Damo jian.

Oprócz różnorodnych form kung-fu Shi Suyun nauczał go również qigongów: Damo yi jin jing, Damo xi sui jing i Shaolin ba duan jin, a także technik chwytów i dźwigni – qinna. W Shaolin qinna stał się zresztą niekwestionowanym mistrzem i największym ekspertem w całym klasztorze Shaolin.

Ponadto, w wyniku wieloletniej praktyki yin qigong, uodpornił swoje ciało na urazy do tego stopnia, że prezentując swoje umiejętności w trakcie legendarnych, publicznych pokazów, rozbijał głową kamienne płyty, kopnięciami łamał stalowe sztaby i kruszył dłonią kamienie. Wraz z grupą shaolińskich mnichów brał również udział w licznych pokazach Shaolin kung-fu w wielu krajach.

Shaolin kung-fu zaczął nauczać w 1980 roku, w klasztorze Taiyuan. Oprócz niego chińskich sztuk walki nauczali tam wówczas również Chen Xiaowang, Liang Yi Quan oraz Ma Chuen Shan – obecnie uznani mistrzowie, mający uczniów na całym świecie.

Przez wiele lat Shi Sugang nauczał na terenie Centum Treningowego Sztuk Walki Klasztoru Shaolin (Shaolin Wushu Guan). Obecnie swoją olbrzymią wiedzę przekazuje również swoim uczniom w Rosji, gdzie spędza kilka miesięcy w roku nauczając m.in. różnych ćwiczeń qigong oraz form Zhaobao, Chen oraz Yang taiji quan.