Shi Delin

Shi Delin (31 generacja mnichów klasztoru Shaolin)

świeckie imię: Zhang Lin Mao

urodził się 7 kwietnia 1941 roku w małej wiosce położonej nieopodal klasztoru Shaolin. Pochodzi z ubogiej, wielodzietnej rodziny. W związku z klęską głodu, panującą wówczas w tamtej okolicy, jako czteroletnie dziecko został oddany do klasztoru.

Mnichem został mając lat 20. Jego sifu został ówczesny przeor klasztoru Shaolin – Shi Xingzheng. To właśnie on nauczył go form Xiao hong quan, Da hong quan oraz wyjątkowego, „miękkiego” stylu shaolińskiego kung fu – Rou quan.

W wyniku rządów Mao Zedonga i wprowadzenia reformy rolnej, wraz z innymi mnichami, został zmuszony do opuszczenia klasztoru i pracy w gospodarstwie rolnym. Do klasztoru mógł powrócić dopiero w 1993 roku.

Od roku 2006 zgodnie z wolą obecnego przeora klasztoru Shaolin – Shi Yongxina, mieszka w sąsiadującym z klasztorem Pawilonie Przodka (chiń. Yugong), opiekując się budynkiem oraz odprawiając tam buddyjskie obrzędy religijne. Prowadzi niezwykle skromne, proste życie mnicha, pomimo wieku emanując energią, pogodą ducha i niebywałą serdecznością.

Podczas pobytu w Chinach mieliśmy niezwykłą okazję poznać mnicha Shi Delina osobiście i uczyć się od niego formy Shaolin rou quan er lu. Było to wyjątkowe spotkanie ze względu na jego niezwykłą osobowość oraz fakt, że nigdy wcześniej nie nauczał on kung fu (byliśmy więc jego pierwszymi uczniami).

2014