Shi Yanzhuang

Shi Yanzhuang (34 generacja mnichów klasztoru Shaolin)

świeckie imię: Zaho Shiyi

urodził się w 1964 roku w Szanghaju. Dzieciństwo spędził na wsi w prowincji Henan. Już jako mały chłopiec uczył się sztuk walki od swojego starszego brata oraz dziadka. Po sukcesie filmu „Klasztor Shaolin”, w 1982 roku zdecydował się udać do tytułowego klasztoru, gdzie został przyjęty do grupy walczących mnichów.

Przez pierwsze cztery lata swojego pobytu w klasztorze uczył się stylu Jingang quan oraz „twardego” qigongu – Tiebushan. Następnie doskonalił się przede wszystkim w tzw. „miękkim” stylu kung fuRou quan oraz poświęcił się medytacji chan (chan gong).

Obecnie Shi Yanzhuang jest wybitnym mistrzem Shaolin Rou quan i często prezentuje swoje niezwykłe umiejętności podczas pokazów. Wielokrotnie brał także udział w różnego rodzaju wydarzeniach jako ekspert Shaolin kung fu.

Swoją ogromną, zgromadzoną przez lata badań wiedzę zawarł w dziesięciotomowym opracowaniu Kompendium sztuk walki z klasztoru Shaolin, wydanym w wersji chińsko-angielskiej. Informacje zawarte w opracowaniu jego autorstwa są obecnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej klasztoru Shaolin.

Do roku 2007 był trenerem rezerwowej grupy pokazowej walczących mnichów. Następie został wyznaczony przez przeora na stanowisko Głównego Mistrza odpowiedzialnego za szkolenie shaolińskich mnichów w sztukach walki. Do jego obowiązków należała również koordynacja obrzędów święceń nowicjuszy. Pod koniec roku 2010 objął stanowisko trenera grupy walczących mnichów.

Obecnie pełni w klasztorze liczne funkcje (w tym reprezentacyjne), nadal prowadząc badania nad dziedzictwem klasztoru Shaolin oraz, wraz ze swoimi uczniami, z których wielu posiada już status mistrza Shaolin kung fu, szkoląc młodych mnichów w sztukach walki.