Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan

to organizacja mająca na celu upowszechnienie form aktywności ruchowej wywodzących się z Chin, w szczególności tradycyjnych chińskich sztuk walki oraz ćwiczeń sprzyjających rozwojowi psychofizycznemu i zachowaniu zdrowia.

Propagowanie aktywności ruchowej obejmuje przede wszystkim organizację treningów kung fu oraz taiji quan, stanowiących okazję do twórczego spędzania czasu wolnego oraz do rozwoju osobistego swoich członków i odbiorców działań Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku z inicjatywy uczniów sifu Sławomira Pawłowskiego, pragnących pod jego kierunkiem doskonalić swoje umiejętności oraz dzielić się swoją pasją z innymi. Wśród członków Stowarzyszenia są również byli członkowie Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu, którego dokonania stały się dla nas inspiracją, i którego dorobek chcielibyśmy nieustannie rozwijać.