Damo zhang – laska Bodhidharmy

Niewidoczny klejnot mnichów z klasztoru Shaolin

Rys historyczny, lista oraz ilustrowany opis akcji tworzących formę Shaolin Da Mo Zhang

styczeń 2015