Shi Deyang

Shi Deyang (31 generacja mnichów klasztoru Shaolin)

świeckie imię: Shi Wanfeng

urodził się 16 lipca 1968 roku w Taikang (prowincja Henan). Sztukami walki zainteresował się już w dzieciństwie. Po obejrzeniu słynnego filmu „Klasztor Shaolin”, pomimo sprzeciwu rodziny zdecydował, że właśnie tam będzie się uczyć Shaolin kung fu.

Przez ponad 20 lat był uczniem Wielkiego Mistrza Shi Suxi, ucząc się od niego nie tylko sztuk walki (wu), lecz także tajników tradycyjnej medycyny (yi). W 1991 roku został głównym trenerem grupy walczących mnichów (Shaolin Kung Fu Monk Corps). Oprócz nauczania tradycyjnego kung fu zajmował się również kopiowaniem starożytnych tekstów znajdujących się w klasztorze.

Jest powszechnie znanym ekspertem i propagatorem Shaolin kung fu, między innymi dzięki licznym publikacjom na ten temat. Na zaproszenie swoich uczniów często prowadzi seminaria i warsztaty, jeżdżąc po całym świecie. Ponadto angażuje się w działalność stowarzyszeń oraz międzynarodowych federacji, których celem jest propagowanie dorobku klasztoru Shaolin.

Od roku 2000 prowadzi również własną szkołę w Dengfeng (13 km od klasztoru Shaolin), gdzie uczniowie, często pochodzący z ubogich rodzin, mogą uczyć się sztuk walki oraz zgłębiać zagadnienia kulturowe. Współpracuje także z wieloma szkołami Shaolin kung fu, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Hiszpanii, Argentynie, Meksyku, USA i na Węgrzech.

Pomimo międzynarodowej sławy pozostał skromnym mnichem, wiernym tradycji klasztoru Shaolin i przez większość roku przebywa w Dengfeng, poświęcając się praktyce oraz nauczaniu buddyzmu chan i tradycyjnego wushu.