TRENER

Sifu Sławomir Pawłowski trenuje chińskie sztuki walki nieprzerwanie od 14 roku życia, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności i pogłębiając swoją wiedzę w tej dziedzinie. Do 18 roku życia ćwiczył także karate Shotokan.

Jego pierwszymi nauczycielami Shaolin kung fu byli Chińczycy: Huang oraz Liu Jialong. Na przestrzeni kolejnych lat, podczas pobytów w kolebce kung fu – klasztorze Shaolin oraz w położonym w jego sąsiedztwie Centrum Treningowym Sztuk Walki Klasztoru Shaolin (Shaolin Wushu Guan), uczył się kung fu od shaolińskich mnichów: Shi Delina, Wielkiego Mistrza Shi Suganga, Mistrza Shi Deqianga, Mistrza Shi Deqi, Wielkiego Mistrza Shi Deyanga, Mistrza Shi Yanzhuanga oraz od Mistrza Shi Dehonga. „Północną” odmianę Shaolin luohan quan doskonalił także w siedzibie Światowej Federacji Wushu w Pekinie.

Podczas pobytów w Fuzhou (prowincja Fujian) poznał również praktykowane tam dwie odmiany tzw. „południowego” stylu Shaolin luohan quan, stworzone i rozwinięte w tzw. Południowym Klasztorze Shaolin oraz w jego okolicy. Uczył się ich od Mistrza Lin Qingduana (Nan Shaolin arhat men) oraz od nieżyjącego już Mistrza Jin Jingfu (Nan Shaolin xiang dian quan).

W trakcie swojej ponad czterdziestoletniej praktyki sztuk walki poznał kilkadziesiąt układów formalnych kung fu (taolu), w tym także z użyciem tradycyjnych chińskich rodzajów broni, takich jak: kij, szabla, miecz, włócznia, halabarda, sierpy, laska Damo, łańcuch, wachlarz, stalowe ostrze na sznurze, buddyjska łopata oraz lanca.

W roku 1987 rozpoczął naukę taijiquan u przebywającego wówczas w Polsce eksperta taiji z Pekinu – Li Zhongshu. Pod jego kierunkiem przez 11 lat codziennych treningów poznawał formy 24 i 88 akcji stylu Yang oraz ćwiczenia tui shou (pchające dłonie). Naukę stylu Yang taijiquan kontynuował następnie u mistrzyni Fu Shenlam – bratanicy mistrza Fu Zhongwena, ucznia samego Yang Chengfu (spadkobiercy stylu Yang), poznając tradycyjną formę tego stylu. Jego nauczycielami taijiquan byli również: Li Deyin, Zhang Fenjun oraz mnich Shi Sugang.

W wyniku nauki u mistrzyni Fu Shenlam, tradycyjny styl Yang shi taijiquan stał się wiodącym, praktykowanym przez niego systemem taijiquan, chociaż naucza on również współczesnych form obligatoryjnych taiji, tj. form 24 oraz 42 akcji oraz form taiji wykonywanych z mieczem, szablą, włócznią i wachlarzem. Ponadto praktykuje on formę Wudang Zhaobao taijiquan, której nauczył się od mnicha Shi Suganga.

Jest także ekspertem Shaolin qigong, który traktuje jako nieodłączny element praktyki Shaolin kung fu oraz taijiquan. Qigongu uczył się między innymi od shaolińskich mnichów: Shi Suganga, Shi Deqi, Shi Deyanga oraz od mistrza Shi Dehonga i dr. Yuhong Xie (dokora nauk medycznych z zakresu TCM, specjalizującego się w akupunkturze i qigongu).

Oprócz uprawnień do nauczania Shaolin kung fu wydanych przez mnichów klasztoru Shaolin oraz nauczania taijiquan i „południowej” odmiany Shaolin luohan quan, uzyskanych w Chińskiej Federacji Wushu, posiada również kwalifikacje: instruktora Shaolin luohan kung fu (nadane przez Światową Federację Kung fu), instruktora i sędziego klubowego kung fu, trenera międzynarodowego wushu (kwalifikacje zdobyte w Chinach, w Qindao), instruktora sanshou (walki sportowej wushu), instruktora karate Shotokan. Jest również instruktorem rekreacji fizycznej oraz magistrem wychowania fizycznego.

W 2000 roku, podczas kolejnego pobytu w klasztorze Shaolin, został przyjęty przez Wielkiego Mistrza Shaolin Qigong – mnicha Shi Suganga na formalnego ucznia „wewnętrznych drzwi” (chiń. tu di).

Sifu Sławomir Pawłowski jest zagorzałym propagatorem chińskich sztuk walki oraz qigongu, a także znawcą dziedzictwa kulturowego klasztoru Shaolin. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w toku systematycznej, wieloletniej praktyki u wybitnych mistrzów, naucza on przekazywanych od stuleci, tradycyjnych sztuk walki oraz sposobów pielęgnacji zdrowia (yang sheng), praktykowanych w klasztorze Shaolin do dnia dzisiejszego.